Contact

Naam: Stichting Help Paulien Helpen

paulien
Bestuur:

Voorzitter en penningmeester: Roel Naber
Secretaris: Lydia Boelen
Algemene leden: Wiets Naber, Marieke Verhoef en Lydia Boelen.

Postadres: Monteverdilaantje 21 1431 ZJ Aalsmeer
Telefoonnummer: 0297-327715

Email adres: helppaulienhelpen@gmail.com

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 852747998

KVK nummer: 57815011

U kunt de Stichting steunen door een gift over te maken naar
Diaconie Ned. Herv. Gem.                                                              rekeningnummer NL95RABO0300120516 o.v.v. Paulien Naber. Uw gift is dan aftrekbaar van de belasting.                                                                  U kun ook rechtstreeks een gift overmaken: rekeningnummer NL15 INGB0005834009 t.n.v. P.D. Naber